Klachten

Dit onderzoek richt zich op het meten van klanttevredenheid en de beleving van medewerkers, maar is niet het loket voor klachten. Dit betekent dat een negatieve reactie wel verwerkt en gebruikt wordt om verbeteringen aan te brengen, maar dat klachten niet naar aanleiding van een ingevulde vragenlijst direct in behandeling worden genomen.

Klachtenregeling COMPAREX Nederland

U kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan zullen doen om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden. Wij realiseren ons dat er wellicht situatie zijn waarin iets niet geheel naar wens verloopt. Voor het melden van uw klacht verzoeken wij u het klachtenformulier in te vullen op onze website.

Klachtenformulier COMPAREX Nederland